Kerry001a1

Home

Breed Info

The Society

For Sale

Contact Details

Links

 

The Cwm Gorphen Herd


High on the Cambrian Mountains in the heart of rural Mid Wales lives the small Cwm Gorphen Herd of Kerry House Cows.
Yn uchel i fyny ar fynyddoedd Cambria trig buches fechan Cwm Gorphen o fuches Kerry House.

The Cwm Gorphen Herd on a sunny day with the house in the background.

The cows are hand milked. All young stock are well handled, being tied up twice daily. Particular attention being paid to the handling of their udders and halter training. Calves when available are, therefore, particularly suited for the hand milker.
Mae pob buwch yn cael ei godro â llaw, a'u clymu ddwywaith y dydd. Mae'r gwartheg i gyd wedi trin cryn dipyn efo llawer o ofal. Delir sylw arbennig i driniaeth eu pyrsau a'u hyfforddiant efo tennyn. Mae'r anifeiliaid oll yn addas i'w godro â llaw.

Five cows and calves in the milking parlour.

Practical advice for hand milkers willingly given.
Rhoddir cyngor a help yn llawen i unrhyw un sy'n barod i ddysgu.

A cow, Emerald Isle, licking her new born calf Declan, in a grassy field surrounded by trees, with hills in the distant background.

Emerald Isle with her new born calf Declan.
Dmya 'Emerald Isle' gyda'i llo bach newydd ei eni, Declan.

A group of cows, calves and dogs in a rolling field with a blue sky above.

Cows, calves and dogs.
Gwartheg, lloeau a cŵn.

 

Enquiries to:

Justine Bushrod
Cwm Gorphen
Pontrhydfendigaid
Ystrad Meurig
Ceredigion
SY25 6EL

Email justine.bushrod@virgin.net

Tel. 01974 831322

logo2